Türkiye’de bir ilk: Gölge Öğretmen uygulaması Beylikdüzü’nde başladı

Beylikdüzü Kaymakamı Mustafa Altınpınar bölgede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye’de ilk olan ‘Gölge Öğretmen’ uygulamasını Beylikdüzü’nde başlattıklarını ifade eden Altınpınar: ‘Anaokullar, ilkokullar ve ortaokullar da 2 Ocak itibariyle uygulanan “Gölge Öğretmen” Projesi’ özel öğrencilerimizin diğer öğrenciler ile aynı sınıflarda eğitim almasını sağlayacak’ dedi.

Türkiye’de bir ilk: Gölge Öğretmen uygulaması Beylikdüzü’nde başladı
+
-

Toplantıda projenin detayları hakkında bilgilendirmeler yapan Kaymakamımız Mustafa Altınpınar; “Bu projenin geçmiş bir hikayesi var. İlk olarak Yozgat’ın Sorgun ilçesinde görevli iken başlayan “Gölge Öğretmen” Projesi; özel çocuklarımızın aileleri ile birlikte yaşadıkları sıkıntılara şahit olmamız ile birlikte ortaya çıktı. Bu çocuklar 7/24 bakıma muhtaç oldukları için annede çocuk ile birlikte ev hapsine mahkum oluyor. İlk etapta bu çocukları servisler aracılığı ile evlerinden alarak bir gözetmen aracılığı ile okullarda gölge öğretmenlere teslim ettik. İki buçuk sene boyunca sürdürdüğümüz bu ilk uygulama döneminde çocukların ailelerini de sürece dahil ederek gelişim durumlarını raporladık. Bu raporlamalar neticesinde yüzde yüz otizmli olan çocukların durumlarında fark edilir iyileşmeler olduğu, yürüme güçlüğü çeken bir öğrencinin bu süreç sonucunda fiziksel ve motor gelişmesinde iyileşmeler olduğunu gözlemledik. İlgilenilen öğrencilerde farklı derecelerde iyileşmeler olduğunu gözlemledik. Uygun zemin ve eğitim oluşturulduğunda özel öğrencilerimizin adeta suya kavuşan bir çiçek gibi gelişmeye başladığına şahit olduk.  Süreç gösterdi ki özel eğitim sınıflarında kendisi gibi olan çocuklarla eğitim alan özel öğrencilerimiz maalesef ilerleme kaydedemiyor” dedi.

ÖZEL ÇOCUKLAR EŞİT EĞİTİM ALACAK

Her çocuğun eşit eğitim hakkına sahip olması gerektiğini vurgulayan Kaymakam Altınpınar: “Bu proje özel öğrencilerimizin diğer öğrenciler ile aynı sınıflarda eğitim almasını sağlarken, diğer öğrencilerin eğitim hakkının da sekteye uğramasına engel olmak amacıyla Gölge Öğretmen uygulaması başarılı sonuçlar doğuracak. Her iki gruptaki öğrencilerimizin huzurlu ve eşit eğitim almaları yolunda proje ekibinde bulunan arkadaşlarımız uzun süredir fedakârca bir çalışma içerisindeydiler ve bu çalışmaların neticesinde bir araya geldik. İlçemizde belirlediğimiz 27 öğrencimiz ile bu projenin uygulama sürecine 2 Ocak itibariyle başladı. Bu bir başlangıç olacak bu süreci geliştirerek sayıyı artırarak devam edeceğiz.” dedi.

ÖĞRETMENLER GÖLGE OLACAK

Kaymakam Altınpınar, “Gölge Öğretmen” olarak görevli olan kişilerin sorumluluklarını da belirtirken “Bir gölge öğretmenin rolü, öğrenme sürecindeki boşlukları doldurmaya yardımcı olarak okuldaki öğrenciye destek olmaktır. Öğrencinin kendine güvenini arttırmasını ve kendisinin önemli bir birey olduğu hissine odaklanmasını sağlayarak sınıfla pozitif etkileşimi teşvik ederken, ayrıca öğrencinin akademik ve sosyal becerilerini geliştirmesine de yardımcı olmaktır. Gölge Öğretmeni, öğrencinin derslerinde sürekliliği sağlamasına yardımcı olur, sorumluluk aşılar, bağımsızlığı ve öğrenmeyi teşvik eder. Bu süreçte Gölge Öğretmen sınıf içerisinde başka bir öğrenci ile ilgilenemez, derse müdahale edemez, sadece sorumlu olduğu öğrencinin gölgesi olarak sınıftaki varlığını sürdürerek o öğrencinin gelişim sürecinden sorumludur. Sınıf öğretmenin yönlendirmesi ile hareket eder ve sorumlu olduğu öğrencinin başka öğrencilere ya da öğrencilerin gölge öğretmen sorumluluğunda olan öğrenciye zarar vermesini önlemek ile de sorumludur. Öğrencinin her alanda gölgesi olarak görevini yerine getirerek öğrencinin öğrenme sürecine olumlu katkı sağlamakla yükümlüdür.” ifadelerini kullandı.

Gölge Öğretmen Uygulaması Nedir?

Gölge öğretmen; okul öncesi ve ilkokul yıllarında, özel ihtiyaçları olan bir çocukla doğrudan çalışan bir eğitim asistanı olarak uygulanmaya başlayacak.

Gölge öğretmen özel gereksinim (nöro-gelişimsel bozukluklar, otizm, down sendromu, duyu ve davranış bozuklukları, iletişim ve sosyal becerilerde bozukluk, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü) niteliği taşıyan okul çağındaki bireylere rehberlik eden, bireylerin eğitim öğretim sürecine adapte olmasını sağlayan kişidir. En az sınırlandırılmış eğitim ortamında akranları ile birlikte eğitim-öğretime devam edem özel gereksinimli çocukların topluma uyumunu kolaylaştırmak, sosyal becerilere sahip olmalarını sağlamak, kendilik algılarına yönelik olumlu duygular oluşturmak, motivasyonlarını arttırmak ve akademik becerilerine katkı sağlamak için gölge öğretmen görevlendirmektir.

Öğretmenler eğitim süreçlerinde akademik becerilerin yanı sıra, çocukların oyun ve sosyal etkileşim kurallarını anlamalarına ve paylaşmalarına yardımcı olurlar. Ancak, tüm çocuklar yaşıtlarıyla aynı hızda öğrenmez ve bazı alanlarda desteğe ihtiyaç duyabilir. Okul ortamında bu destek gölge öğretmenler tarafından sağlanacaktır. Bu bağlamda, hazırlanan bu proje ile özel gereksinimli çocuklara ve ailelerine gerekli rehberlik hizmetlerini ulaştırarak ve toplumsal farkındalık oluşturarak, ülkemizde çok bilinmeyen ve uygulanması halinde büyük faydalar sağlayacak olan “gölge öğretmenlik” uygulamasının yaygınlaştırılması en temel amacıdır.